Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy na świecie
Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy na świecie: 49.617689, 21.706409