Kim jest komornik i jak wygląda egzekucja komornicza?

Zawód komornika okryty jest dość pejoratywnymi skojarzeniami. Nie jest to wcale zaskakujące, ponieważ dla dłużników, komornik jest rzeczywiście bardzo negatywnym fachem, ponieważ to właśnie on odpowiedzialny jest za ściąganie długów. Warto podkreślić, że komornik działa z ramienia sądu i odzyskuje należności dla wierzyciela.

Komornik, czyli prawa ręka sprawiedliwości

Choć zawód komornika nie cieszy się dość dużą sławą, to z punktu widzenia praworządności państwa, jest on funkcjonariuszem publicznym, który dba o sprawiedliwość gospodarczą. Warto wyraźnie podkreślić, że komornik działa przy określonym sądzie rejonowym – to właśnie dlatego wszystkie działania komornicze (takie jak np. egzekucja komornicza) są zgodne z prawem. Głównym zadaniem każdego komornika jest realizacja orzeczeń sądu. Warto podkreślić w tym miejscu, że komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju. Ze względu na działanie w imieniu sądu, komornik nie może odmówić egzekucji komorniczej w żadnej sprawie – jego zadaniem jest ściągnięcie należności, a nie kwestionowanie postanowień sądu. Komornik jest zwodem, który możemy zaliczyć do tej samej grupy profesji, co prokurator, sędzia, czy adwokat.

Kto może zostać komornikiem?

Komornik jest osobą działającą z ramienia sądu, dlatego też , aby zostać komornikiem sądowym trzeba spełniać konkretne wymagania:
• polskie obywatelstwo,
• pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• brak karalności,
• ukończenie 26 roku życia,
• studia magisterskie i tytuł magistra prawa,
• ukończone odbywanie aplikacji komorniczej,
• podjęcie i złożenie egzaminu komorniczego,
• 2 lata doświadczenia w zawodzie asesora komorniczego,
• posiadanie zdolności psychofizycznych pozwalających na wykonywanie zawodu komornika, którą to zdolność poświadcza lekarz medycyny pracy.

Jak widać nie każdy nadaje się na pracę w branży komorniczej, ponieważ ilość wymagań jest naprawdę spora. Warto zaznaczyć, że wbrew obiegowej opinii, nie każdy może zostać komornikiem i jest zgoła przeciwnie – tylko niektórzy zdobędą uprawnienia do pracy w tym zawodzie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kompetencjach komornika, to koniecznie sprawdź stronę – https://intratka.pl/komornik/

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Już sam termin „egzekucja” wzbudza w nas bardzo negatywne uczucia, jednakże egzekucja komornicza jest po prostu odzyskiwaniem należności, które prawnie należą się wierzycielowi.
Cały proces egzekucji komorniczej jest dosyć złożony i wygląda następująco. Pierwszym i najważniejszym etapem jest powiadomienie dłużnika o rozpoczęciu egzekucji komorniczej. Komornik ustala najpierw wysokość majątku dłużnika, dzięki czemu może opracować najlepszy sposób na ściąganie zadłużenia. Wówczas komornik przechodzi do zajęcia komorniczego. W pierwszej kolejności zajmowana jest pensja dłużnika. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że komornik (z wiadomych powodów) nie może zając całości pensji. Dlatego też zabierane jest 50% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku umów o pracę i 60%, jeśli chodzi o długi wynikłe ze zobowiązań alimentacyjnych. Kolejnym ze sposobów ściągania zadłużenia jest zajmowanie ruchomości oraz nieruchomości i późniejsza ich licytacja. Co więcej, komornik w ramach postępowania komorniczego ma obowiązek wezwania dłużnika do przedstawienia wykazu swojego majątku. Dzięki temu cały proces może być o wiele szybszy i bardziej sprawny. Dłużnik musi ujawnić swój prawdziwy majątek, ponieważ w innym wypadku podlega każe grzywny lub nawet więzienia.

Jako nie wszystkim znany fakt warto przytoczyć, iż koszty postępowania komorniczego zawsze pokrywa dłużnik. Dlatego też najlepiej jest nie dopuszczać do wszczęcia postępowania komorniczego i odpowiednio wcześnie dogadać się ze swoimi wierzycielami.