Podręczniki szkolne opisujące historię Polski często napisane są w ten sposób, ...