Podręczniki szkolne jako pierwszą stolicę Polski wskazują Gniezno. Z tymi wskazaniami ...

Podręczniki szkolne opisujące historię Polski często napisane są w ten sposób, ...