W XIX w. Poznań znajdował się pod władaniem Pruskim. Był ważnym ...