Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

 

Planując wakacje za granicą, wielu podróżujących decyduje się na dotarcie do miejsca docelowego samolotem. O ile jest to zdecydowanie jedna z najwygodniejszych metod transportu, to jednak czasem niestety dochodzi do pewnych komplikacji, takich jak opóźnienie lotu. Przepisy prawa przewidują tego rodzaju sytuacje i umożliwiają poszkodowanym pasażerom dochodzenie odszkodowania. Ile wynosi taka rekompensata? I jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać?

Rekompensata za opóźniony lot – warunki

Podstawową kwestią w ustalaniu obowiązku linii lotniczej do wypłaty odszkodowania za opóźniony lot jest długość opóźnienia. Rekompensata należy się, jeżeli opóźnienie wyniosło ponad trzy godziny, przy czym jego czas ustala się poprzez różnicę pomiędzy godziną faktycznego wylądowania samolotu na lotnisku docelowym a czasem, w którym samolot miał wylądować zgodnie z planem. Kluczowe znaczenie ma również położenie lotnisk stanowiących początek oraz koniec trasy. Jeżeli port startowy znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wówczas linia lotnicza jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie pasażerom niezależnie od kraju siedziby przedsiębiorstwa. Jeśli jednak lot rozpoczął się poza UE, wówczas rekompensata będzie należna wyłącznie gdy podróż zakończyła się na terenie wspólnoty oraz gdy operator lotu jest przewoźnikiem wspólnotowym. Ostatnią kwestią do ustalenia odpowiedzialności linii lotniczej jest możliwość wystąpienia tzw. „nadzwyczajnych okoliczności”. Są to sytuacje występujące całkowicie poza kontrolą przewoźnika, które skutkują opóźnieniem lotu np. złe warunki pogodowe. W praktyce ustalenie, czy dane okoliczności można uznać za „nadzwyczajne” nie jest zadaniem prostym, co może skutkować zaistnieniem sporu z linią lotniczą.

Wysokość odszkodowania

Kwota możliwego do uzyskania odszkodowania uzależniona jest od długości lotu, który został opóźniony. Odszkodowanie wyrażone jest w  zryczałtowanej kwocie o trzech progach, których warunki przedstawiają się następująco:

  • 250 euro – w przypadku lotów o trasie do 1500 km;
  • 400 euro – w przypadku lotów o trasie od 1501 km do 3500 km;
  • 600 euro – dla lotów o długości powyżej 3500 km.

Oprócz odszkodowania, pasażerowie mogą żądać od linii lotniczej zwrotu kosztów poniesionych ze względu na opóźnienie lotu na pokrycie niezbędnych potrzeb. Chodzi o koszty jedzenia, napojów, tymczasowego noclegu i transportu – czyli rzeczy, które zgodnie z prawem przewoźnik powinien zapewnić poszkodowanym klientom nieodpłatnie. Jednak aby uzyskać zwrot dodatkowych kosztów, po pierwsze należy je udokumentować np. paragonami czy rachunkami, a po drugie trzeba pamiętać, że uwzględnione zostaną tylko koszty niezbędne i w racjonalnej, uzasadnionej wysokości.

Nie tylko za opóźnienie

Opóźnienie lotu nie jest jedyną nieprzyjemnością, która może nas spotkać podczas podróży samolotem. Okazuje się, że odszkodowanie na bardzo zbliżonych zasadach przysługuje również wtedy, kiedy lot został odwołany na krótko przed planowaną podróżą, oraz gdy pasażerowie nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu z powodu tzw. „overbookingu”. Rekompensaty można również żądać, jeżeli linia lotnicza zgubi Twój bagaż lub przeniesie Cię w obrębie samolotu do innej klasy niż zostało to ustalone podczas dokonywania rezerwacji miejsca. W przypadku tych i wielu innych sytuacji zawsze warto jest skontaktować się ze specjalistą ds. odszkodowań pasażerskich. Profesjonalny pełnomocnik pomoże ustalić jakie odszkodowanie przysługuje w danej sytuacji, a także poprowadzi Twoją sprawę od etapu reklamacyjnego, przez proces sądowy, aż do egzekucji komorniczej.