restrukturyzacja-kredytu

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Co to właściwie jest i czy przysługuje ci restrukturyzacja kredytu? Okazuje się, że restrukturyzacji w uzasadnionych przypadkach można dokonać w przypadku każdego kredytu. Sprawdź dlaczego tak jest i jakie formy przyjmuje restrukturyzacja.

Co to jest restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja, jak nazwa wskazuje, jest zmianą struktury (budowy wewnętrznej). W przypadku kredytu restrukturyzacja będzie zatem zmianą jego warunków. Tego pojęcia w kontekście kredytowym używa się w do określenia sytuacji, w której dłużnik by spłacić kredyt musi zmienić zasady jego spłaty.

Złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu przysługuje każdemu opóźniającym się ze spłatą kredytu na podstawie art.75C ustawy prawo bankowe. Przy opóźnianiu się ze spłatą kredytu bank ma obowiązek poinformować kredytobiorcę o możliwości złożenia w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania wniosku o restrukturyzację. Bank nie ma żadnego obowiązku uznania wniosku o restrukturyzację. Musi za to precyzyjnie i pisemnie uzasadnić ewentualną odmowę.

W jakich okolicznościach można skorzystać z restrukturyzacji kredytu?

Bank prawdopodobnie zgodzi się na restrukturyzację w przypadku, gdy brak możliwości spłaty kredytu na dotychczasowych warunkach wynika z losowych przyczyn. Może to być np. nagła utrata pracy, czy przejściowe problemy zdrowotne.

Na restrukturyzację raczej nie mają szans osoby, które są uzależnione od pożyczania i doprowadziły do swojej sytuacji finansowej przez lekkomyślność. W ich przypadku restrukturyzacja pożyczki uwolni jedynie nieco zdolności kredytowej, którą i tak wykorzystają na kolejne pożyczki.

Warunkiem do skorzystania z restrukturyzacji jest posiadanie ważnej umowy kredytowej. Jeśli bank już wypowiedział umowę i skierował ją do windykacji, lub co gorsza sądu, to jest już za późno. W przypadku windykacji należy negocjować spłatę z firmą zajmującą się windykację (część banków posiada własne działy windykacji). Jeśli dług przejął już komornik, to można z nim ustalić ratalną spłatę zadłużenia.

Banki raczej nie wypowiadają umowy od razu po pominięciu pierwszej raty. Najpierw skontaktuje się z nami pracownik banku, następnie otrzymamy pisemne ponaglenie, a dopiero później umowa zostanie wypowiedziana i sprawa trafi do windykacji. Od tej zasady zdarzają się oczywiście wyjątki. W internecie można spotkać się z historiami, w których wypowiedzenie umowy kredytu nastąpiło po zaledwie kilkudniowym opóźnieniu i bez wcześniejszego ostrzeżenia. W takim przypadku istnieje szansa na wygranie z bankiem batalii sądowej o bezskuteczne wypowiedzenie umowy. Zgodnie z ustawą o prawie bankowym bank może wypowiedzieć umowę kredytową w ciągu 30 dni na zasadach ogólnych lub w ciągu 7 dni, jeśli kredytobiorca utracił zdolność kredytową.

Sposoby na przeprowadzenie restrukturyzacji

Restrukturyzacja może przyjmować wiele form. Najczęściej restrukturyzacja to po prostu rozłożenie spłaty kredytu na dłuższy czas. Powoduje to znaczne obniżenie kosztu pojedynczej raty. W zamian rośnie całkowity koszt kredytu, gdyż pieniądze są pożyczone na dłuższy czas.

Z bankiem można też spróbować negocjować umorzenie części zatrudnienia. Jest to rozwiązanie, które z pewnością nie jest na rękę bankowi, ale i tak jest lepsze niż np. bezskuteczna egzekucja komornicza. Z pewnością zostanie rozważone w przypadku osób, które i tak nie mają żadnego majątku, z którego można by było ściągnąć dług.

Istnieją również mniej inwazyjne sposoby przypominające nieco restrukturyzację. Jedną z nich są wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty kredytu na pewien czas. Z wakacjami kredytowymi najczęściej można spotkać się jako formą promocji bankowej. Osoby mające problemy ze spłatą mogą zaproponować taką formę restrukturyzacji, nawet jeśli nie było niej mowy podczas zawierania umowy kredytowej. Szczególnie, jeśli problemy finansowe mają charakter przejściowy.

Popularną formą restrukturyzacji, która nie wymaga zgody banku, jest konsolidacja. Konsolidacja jest zamianą kredytu lub wielu kredytów gotówkowych czy pożyczek na nowy kredyt. Bank zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi ze spłatą obecnych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny zazwyczaj jest zobowiązaniem zaciąganym na dłuższy czas od tych, które są konsolidowane. Można go otrzymać zarówno w swoim obecnym banku jak i w innej instytucji. Konsolidacji dokonuje się jeszcze przed problemami ze spłatą, z tego powodu nie używa się w jej kontekście słowa restrukturyzacja.

Wniosek o restrukturyzację kredytu

Wniosek o restrukturyzację powinniśmy znaleźć na stronie internetowej swojego banku. Jeśli bank nie posiada gotowego formularza, to należy skontaktować się ze swoją instytucją np. przez telefon. Samo wyrażenie chęci podjęcia restrukturyzacji może pomóc nam uniknąć wypowiedzenia umowy kredytu i związanych z tym konsekwencji!

W uzasadnieniu wniosku o restrukturyzację najlepiej jest napisać prawdę. Może to być choćby utrata pracy, choroba bliskiej osoby czy inne zdarzenie losowe. W przypadku, gdy na spłatę nie ma już żadnych szans, to warto rozważyć nie restrukturyzację, a upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka pozwala na spłatę jedynie części kredytu na ustalonych przez sąd zasadach dostosowanych do swoich możliwości finansowych. W zamian raczej już nigdy nie otrzymamy żadnego kredytu i możemy stracić np. mieszkanie oraz inne osobiste rzeczy. Jest to więc bardziej inwazyjne, ostateczne rozwiązanie, na które zdecydują się poważnie zadłużone osoby.