Na terenie tak pięknej krainy, jaką jest Mazowsze, cenne zabytki czekają ...