Boże Ciało

Boże Ciało 2020

Poniżej podane są daty, kiedy obchodzimy m.in Boże Ciało 2019, Boże Ciało 2020.
Ponadto możesz zobaczyć, w który dzień to święto wypada oraz ile dni pozostało jeszcze do tego święta.

Data Święto Dzień Ustawowo dzień wolny
20 czerwca 2019 Boże Ciało 2019 czwartek tak
11 czerwca 2020 Boże Ciało 2020 czwartek tak
3 czerwca 2021 Boże Ciało 2021 czwartek tak
16 czerwca 2022 Boże Ciało 2022 czwartek tak
8 czerwca 2023 Boże Ciało 2023 czwartek tak
30 maja 2024 Boże Ciało 2024 czwartek tak
19 czerwca 2025 Boże Ciało 2025 czwartek tak
4 czerwca 2026 Boże Ciało 2026 czwartek tak
27 maja 2027 Boże Ciało 2027 czwartek tak
15 czerwca 2028 Boże Ciało 2028 czwartek tak
31 maja 2029 Boże Ciało 2029 czwartek tak

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało to potoczna nazwa liturgicznego święta funkcjonującego w kościele katolickim pod nazwą Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest świętem ruchomym, w Polsce przypada w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, wypadające 60 dni o Wielkanocy. Ze względu na termin przypadania – od 21 maja do 24 czerwca – oraz fakt, że w Polsce jest świętem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym jest bardzo lubiany przez Polaków, nawet tych którzy nie są osobami praktykującymi i wierzącymi. Zakłady pracy bardzo często dają swoim pracownikom wolny piątek po Bożym Ciele lub umożliwiają im wzięcie urlopu w tym terminie, dzięki czemu istnieje możliwość zyskania wiosennego długiego weekendu.

Wierzący katolicy wspominają Ostatnią Wieczerzę i przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. W przeciwieństwie jednak do Wielkiego Czwartku, który również stanowi celebrację Ostatniej Wieczerzy, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest świętem o charakterze radosnym. Święto zostało ustanowione w 1246 roku na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Początkowo obchodzone w jednej diecezji uroczystości zostały rozszerzyły się n teren całych Niemiec. Wierni wierzą, że również w cud, do którego doszło w XIII wieku w Bolsenie. Święta Hostia zaczęła krwawić w rękach księdza wątpiącego w świętą przemianę ciała i krwii w krew i wino. Po tych wydarzeniach Papież Urban IV wydał bullę, na mocy której ustanowił święto Bożego Ciała dla całego kościoła katolickiego jako okazję do uczczenia pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz formę zadośćuczynienia za znieważenie Jezusa podczas jego przyjmowania. Śmierć Urbana sprawiła jedna, że bulla nie weszła w życie. W efekcie finalnie święto zostało wprowadzone dopiero w 1317 roku przez Jana XXII.

Boże Ciało w Polsce

Na terenach Polski po raz pierwszy tradycję obchodów święta wprowadził w roku 1320 w diecezji krakowskiej biskup Nankier. Jednak dopiero w 1420 roku synod gnieźnieński uznał ją za obowiązującą we wszystkich kościołach na terenie Królestwa i wpisał w kalendarz świąt. Polskie obchody Bożego Ciała związane są z tradycyjnymi, obchodzonymi po dziś dzień, procesjami w przestrzeniach publicznych. Procesje z Najświętszym Sakramentem zatrzymują się kolejno przy czterech ołtarzach. Przy każdym z nich odczytywany jest stosowny fragment z jednej z czterech Ewangelii. Trasy procesji, szczególnie w mniejszych miejscowościach są bogato zdobione, uczestniczą w nich całe rodziny wraz z dziećmi. Polskie obchody mają charakter niezwykle radosny i rodzinny. Jest to wyjątkowe święta podczas którego wierni mają okazję celebrować swoją wiarę poza murami kościołów, mogą wyjść na ulice swojego miasta, miasteczka, miejscowości i wspólnie w miłej, rodzinnej atmosferze przy akompaniamencie śpiewów, w towarzystwie kwiatów świętować. Obecnie procesje z okazji Bożego Ciała odbywają się na terenie całego kraju. W okresie PRL, przed rokiem 1989 obchody święta w Polsce bywały utrudnione lub niemożliwe w większych miastach.