Wielokulturowość Zamościa

Od pewnego czasu na tle wielu miast w Polsce jedno zasługuje na szczególne miejsce. A to ze względu na dużą inwestycję w promocję przez władze miasta. Mowa o mieście położonym w południowo-wschodniej części Polski – Zamościu.

Zamość już od początków swojego istnienia był kształtowany przez jego władze na miast otwarte nie tylko różne kultury ale także i religie i poglądy. Fakt ten dowodzą dokumenty nadawane przez Jana Zamoyskiego w XVI wieku, dające pozwolenie na osiedlanie się kolejno Ormian, Żydów, Greków. Także można było tutaj spotkać ale już w mniejszości: Niemców, Węgrów, Szkotów. W późniejszym czasie osiedlali się w Zamościu także: Hiszpanie, Anglicy, Holendrzy, Turcy i Persi. Swego czasu Zamość był naprawdę wielobarwną społecznością miejską.

Pośrednio też dlatego możemy współcześnie podziwiać kamienice ormiańskie, które posiadają bardzo barwną historię. Miasto stało się mozaiką narodowościową i wyznaniową. Renesansowa architektura oraz wielonarodowościowa struktura społeczna ukształtowały niepowtarzalny charakter miasta Zamość. Początkowo miasto liczyło około 1000 mieszkańców. Samo miasto było podzielone na przedmieście lubelskie i lwowskie.

Jarmarki zamojskie miały międzynarodowy charakter i przypominały wschodnie bazary. Sprzedawcy byli różnego pochodzenia. Można było kupić na takim jarmarku; tkaniny, bronie, futra, klejnoty, pasy, wina, barwniki. Przez popularne jarmarki Zamość swojego czasu był głównym ośrodkiem wymiany handlowej.

Każda z grup narodowościowych osadzonych w Zamościu eksponowała swoją tożsamość, wartości etniczne i religijne. Przez co możemy dzisiaj podziwiać różnorodne detale architektoniczne szczególnie za zamojskiej starówce. Przez co Stare Miasto jest naprawdę unikalne. Turyści dzisiaj mogą podziwiać szereg symboli powiązanych z ściśle określonymi wartościami. Ujawniało to w tamtych czasach odrębność wielu sztuk plastycznych i rzemiosł artystycznych takich jak: rzeźbiarstwo, stolarstwo, malarstwo ścienne, kowalstwo artystyczne, tkactwo, garncarstwo czy hafciarstwo. Zaowocowało to pojawieniem się wielu pięknych dzieł indywidualnych artystów.

Starówka w Zamościu.
Starówka w Zamościu.

Przyjeżdżając do Zamościa można podziwiać piękną kulturę stworzoną przez wiele narodowości. Nasuwają się wnioski, że poprzez mądre życie w wielokulturowości może powstać naprawdę coś pięknego i oryginalnego. Co prawdopodobnie nie uda się powtórzyć już nigdy.