Czym są i jak działają defibrylatory AED?

Defibrylator AED to specjalistyczne urządzenie, dzięki któremu możliwe jest przywrócenie akcji serca po jej nagłym zatrzymaniu. Łatwe w obsłudze, wiele dostępnych obecnie na rynku modeli może być obsługiwanych nawet przez osoby, które nie posiadają przygotowania medycznego. Jak działają defibrylatory i do czego służą?

Defibrylator AED – co to właściwie jest i gdzie można go znaleźć?

Defibrylator to sprzęt medyczny, który pozwala w profesjonalny sposób nieść pomoc w sytuacji, gdy dojdzie do nagłego zatrzymania akcji serca. Pomaga przeprowadzić profesjonalną akcję reanimacyjną. W zależności od modelu urządzenie wydaje polecenia głosowe lub prezentuje instrukcje obrazkowe na ekranie. W ten sposób krok po kroku pomaga wykonać reanimację, jeszcze przed przyjazdem zespołu medycznego.

Obecnie stawia się na szeroki dostęp do urządzeń, aby móc zapewnić najlepszą przedmedyczną pomoc. Dlatego też urządzenia znajdują się w różnych obiektach przestrzeni publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, urzędy i instytucje publiczne, galerie handlowe, a bardzo często także w środkach komunikacji zbiorowej. Czyli wszędzie tam, gdzie potencjalnie znajdować się może wiele osób, które mogą wymagać udzielenia nagłej pomocy.

Jak działa defibrylator?

Jedna z najważniejszych funkcji defibrylatora AED jest to, że urządzenie podłączane jest poprzez specjalne elektrody do klatki piersiowej pacjenta. Pozwala to monitorować pracę serca osoby poszkodowanej. Dużą zaletą jest pomoc w prowadzeniu reanimacji, dzięki głosowym lub obrazkowym instrukcjom. Urządzenie działa bardzo precyzyjnie, jeśli pojawi się zatrzymanie akcji serca poinformuje o konieczności dostarczenia do mięśnia sercowego impulsu elektrycznego. Zanim uruchomisz taką opcję, koniecznie upewnij się, że nikt nie dotyka osoby poszkodowanej. Dopiero wtedy możesz uruchomić impuls, który trafi do serca osoby poszkodowanej.

Czas ma znaczenie

Należy mieć świadomość, że ogromne znaczenie  w niesieniu pomocy jest czas. Im szybciej osoba z zatrzymaniem krążenia uzyska pomoc, tym większe szanse, że będzie ona skuteczna. Z prowadzonych badań wynika, że jeśli pomoc udzielona zostanie w ciągu minuty od utraty przytomności, to szansa na przeżycie wynosi aż 90%. Dla porównania, jeśli reanimacja rozpocznie się dopiero w ciągu do 5 minut, to szanse na przeżycie spadają do 50%, a gdy w czasie do 7 minut – do zaledwie 30%.