Cerkiew w Kwiatoniu

Cerkiew w Kwiatoniu

Wyjątkowy drewniany obiekt sakralny w Małopolsce

W Polsce, podobnie jak i na całym świecie drewnianych budowli które przetrwały ponad 300 lat w niemal niezmienionym stanie jest naprawdę niewiele. Tym bardziej zasługują na szczególną troskę i są warte odwiedzenia. Jednym z najbardziej okazałych tego typu budynku jest Cerkiew w Kwiatoniu. Obiekt jest szczególnie interesujący, bo choć obecnie znajduje się pod pieczą kościoła rzymskokatolickiego (jako kościół filialny parafii w Uściu Gorlickim) to jednak w środku możemy zobaczyć oryginalne wyposażenie.

Cerkiew w Kwiatoniu stanowi piękny przykład tendencji panujących w prawosławnym siedemnastowiecznym budownictwie sakralnym. Bryła cerkwi jest trójdzielna – bez problemu możemy wskazać babiniec, nawę i wyjątkowo obszerne prezbiterium. Każdy z elementów bryły ma plan kwadratu – widać to zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz budowli. Tym, co odróżnia cerkiew Kwiatońską od innych cerkwi Łemkowskich (w okolicach zachowało się ich jeszcze kilka, między innymi w Skwirtnem i Uściu Gorlickim) jest jej rozmiar – naprawdę imponujący, zwłaszcza jak na budowlę drewnianą. To zdecydowanie największy tego typu obiekt w naszym kraju.

Wnętrze budowli

Cerkiew zachwyca nie tylko od zewnątrz, ale również wewnątrz. Jednym z najciekawszych elementów wystroju jest pochodząca z 1811 r. polichromia architektoniczna i figuralna z malowidłami przedstawiającymi anioły oraz marmurowe gzymsy i kolumny. Uwagę zwraca również ikonostas znajdujący się pomiędzy nawą a prezbiterium, wykonany w 1904. Autorem ikonostasu jest Michał Bogdański. W samym prezbiterium najważniejszy jest dziewiętnastowieczny ołtarz główny. Warto przyjrzeć się również ołtarzom bocznym z ikonami. Najstarszym elementem jest znajdująca się pod wieżą kropielnica pochodząca z 1750 r.

Cerkiew w Kwiatoniu – UNESCO potwierdziło jej wyjątkowość

Od 2013 r. Cerkiew w Kwiatoniu wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Mimo to nawet wśród Polaków pozostaje mało znany z racji sporej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych i dużych ośrodków. Najłatwiej trafić tu z Nowego Sącza, choć bez samochodu może się to okazać kłopotliwe.

[mapsmarker marker=”21″]