polskie piramidy

Polskie piramidy

Historia ludzkości i cywilizacji jest znacznie dłuższa niż pismo, dlatego w przypadku czasów najbardziej zamierzchłych bardzo trudno jest ją zrekonstruować. Skoro nie pozostały żadne kroniki badaczom pozostają materialne pamiątki na podstawie których mogą się tylko domyślać jak wśród pierwszych plemion mogło wyglądać życie społeczne. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że również na terenie naszego kraju znajdują się takie pamiątki i to – dodajmy – niezwykle cenne.

Z jakiego okresu pochodzą polskie piramidy?

Prawdopodobnie najstarszą i najbardziej interesującą są megalityczne grobowce zlokalizowane w Sarnowie koło Izbicy Kujawskiej. Ze względu na niedoskonałość metod datowania trudno określić dokładnie kiedy zostały wzniesione – eksperci wskazują na lata 3500 – 4000 p.n.e., co oznacza, że piramidy z Sarnowa mają nie mniej niż 5500 lat! Są więc starsze nawet od monumentalnych grobowców z Egiptu.
Tajemnicze grobowce zostały wzniesione przez przedstawicieli tzw. kultury pucharów lejkowatych. Grobowców jest 9 – przy każdym z nich znajdziemy tablicę informującą o tym co się w nich znajdowało. Liczba złożonych w nich ciał mieściła się w przedziale od 1 do 5.

Znajdujące się w nich zwłoki ułożone były centralnie – na tej podstawie badacze wysuwają wniosek, że w owej kulturze czczono głowy rodu, jednak wszelkie teorie na ten temat pozostają w obszarze spekulacji. Grobowce mają ok. 100 m długości i około 2 m wysokości. Znajdują się przy nich skromne zdobienia – czoła i końce kopców obstawiono kamieniami. W jednym z grobowców znaleziono również ślady sugerujące, że w tym miejscu znajdowała się siedziba żywych ludzi. Możliwe, że grobowiec powstał w tym samym miejscu, które dany ród zamieszkiwał, w pozostałych kopcach nie znaleziono jednak niczego podobnego.

Jakie jeszcze tajemnice kryją piramidy?

Szczególnie interesujący wydaje się grobowiec numer 7. Znaleziono w nim tylko jedno ciało które miało na sobie ślady ugryzień ludzkich zębów. Prawdopodobnie zmarły był ofiarą kanibalizmu. Czy został zjedzony ze względu na popełnienie jakiegoś przewinienia, w celach rytualnych czy też po prostu wtedy gdy plemię cierpiało głód – nie wiemy.

[mapsmarker marker=”13″]