Podręczniki szkolne jako pierwszą stolicę Polski wskazują Gniezno. Z tymi wskazaniami ...