W Polsce znajduje się wiele obiektów stanowiących pamiątki po drugie wojnie ...