Rezerwat Niebieskie Źródła

Rezerwat Niebieskie Źródła

Aby dostać się do Niebieskich Źródeł ( Rezerwat Niebieskie Źródła ) będziemy musieli wybrać się do Tomaszowa Mazowieckiego a dokładniej – do południowo-wschodniej części tego miasta. Najłatwiej będzie dotrzeć do samego rezerwatu poruszając się w okolicach Pilicy – interesujący nas obiekt znajduje się w dolinie tej rzeki.

Rezerwat Niebieskie Źródła, pochodzenie

Skąd właściwie wzięła się unikalna, błękitna barwa tutejszych wód? Aby to wyjaśnić będziemy musieli najpierw wytłumaczyć pojęcie wód krasowych. Są to wody szczelinowe występujące w skałach wapiennych, które ze względu na stałe towarzystwo tych ostatnich mają unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Wody tomaszowskich źródeł są jednak wyjątkowe nawet jak na wody krasowe.

Ciekawe miejsca w Polsce na weekend

Niebieskie Źródła pochodzą z wapieni jurajskich, z których wytryska woda o zabarwieniu zielono – błękitno – niebieskim. Barwa zależy w dużej mierze od tego jak w wodzie rozprasza się światło, Niebieskie Źródła inaczej wyglądają podczas deszczu a inaczej w pełnym słońcu. Obserwowanie tego, jak zmieniają się w zależności od pogody czy pory roku, może być niezwykle fascynujące i nic dziwnego, że uważa się je za jedno z najciekawszych krasowych zjawisk w Europie.

Wrażenie jakie robi rezerwat potęgują jeszcze gejzery piasku wypychanego na powierzchnię przez wody źródlane. To kolejne niecodzienne zjawisko, jakie możemy obserwować na terenie tomaszowskiego rezerwatu.

Rezerwat Niebieskie Źródła, unikalność

Unikalność przyrody terenu Niebieskich Źródeł została dostrzeżona już 1961 r., kiedy to powstał rezerwat i kiedy okolicom błękitnych wód zaczęli bliżej przyglądać się naukowcy. Okazuje się, że tutejszy ekosystem jest niesamowicie złożony – na obszarze 29 ha możemy spotkać między innymi 75 gatunków ptaków, na czele z zimorodkiem, ubarwionym remiszem i prawie pełną gamą występujących w Polsce kaczek, a także ponad 400 gatunków roślin naczyniowych, również niezwykle rzadkich i ściśle chronionych, jak grzebienie białe, różanecznik żółty czy turówka wonna.

Mimo tej niesamowitej bioróżnorodności nie trzeba być biologiem aby docenić piękno Niebieskich Źródeł, dlatego jeśli wybieramy się do Tomaszowa na pewno warto umieścić to miejsce na swojej trasie.