największa pustynia w europie

Pustynia Błędowska

Atrakcje

Jedną z najciekawszych i wciąż nie do końca odkrytych atrakcji w Polsce jest zlokalizowana na pograniczu wyżyn Śląskiej i Olkuskiej Pustynia Błędowska. Jakkolwiek jej rozmiar w porównaniu z pustyniami Afryki lub Azji trudno uznać za imponujący.

Ma zaledwie 10 km długości i szerokość, która miejscami dochodzi do 4 km – to i tak stanowi największą pustynię naszego kontynentu. Istnienie pustyni zawdzięczamy działalności ludzi.

 Pustynia Błędowska - największa pustynia w Europie
Pustynia Błędowska – największa pustynia w Europie

Stanowi ona doskonałą ilustrację tego, jak wskutek intensywnej eksploatacji zasobów naturalnych można doprowadzić do degradacji ekosystemu i kompletnego wyjałowienia znacznego obszaru. Od wczesnego średniowiecza na potrzeby hutnictwa i górnictwa prowadzono tu wycinkę drzew, która w połączeniu z ingerencją w naturalny obieg wody spowodowała znaczne obniżenie się poziomu wód gruntowych.

Charakter obszaru jest unikalny. Przez wiele lat jego walory turystyczne nie były doceniane. Natomiast od początku XX w. doskonale sprawdzał się w roli ćwiczebnego poligonu wojskowego. Służył między innymi żołnierzom z Afrika Korps przed wysłaniem na front.

Zwiedzanie i zagrożenia

Obecnie istnienie Pustyni Błędowskiej jest zagrożone. Podejmowane są próby ocalenia tego wyjątkowego w skali Europy skrawka terenu. Aby pustynia nie zarastała, na jej terenie prowadzi się między innymi wypas dzikich zwierząt i karczuje drzewa.

Przez pustynię prowadzi żółty szlak pieszy. Łączą on Błędów z Kluczami, ścieżka przyrodnicza długości ok. 12 km a także szlaki konne. Zwiedzanie jest bezpieczne tylko na wymienionych trasach.

Zostały one oczyszczone z niewypałów pamiętających czasy obu wojen światowych, poza nimi może być naprawdę niebezpiecznie. Pustynią opiekuje się grupa „Polska Sahara”. Stowarzyszenie oprócz działań ochronnych zajmuje się również organizacją eventów, wycieczek i promocją tej atrakcji zarówno w kraju jak i za granicą.

Aby dotrzeć do Pustyni Błędowskiej należy kierować się na miejscowości Chechło i Klucze. Dojazd do nich jest możliwy z Katowic (w stronę Sosnowca, następnie Olkusza), z Częstochowy (w kierunku Bielska Białej, następnie do Chechła przez Olkusz) oraz Krakowa, również przez Olkusz.

Mapa i dojazd

Punkty widokowe:
– w miejscowości Chechło – wzgórze Dąbrówka,
– w Kluczach – wzgórze Czubatka