Łosina Dolna

Łososina Górna i jej atrakcje

Wędrując po wsiach położonych na terenie Beskidu Wyspowego można natknąć się na wspaniałe zabytki dawnej architektury sakralnej. To niewielkie, malowniczo położone w dolinach drewniane kościółki, mogące pochwalić się nie tylko ciekawą architekturą, ale i niezwykłą historią. Jedną z ciekawszych drewnianych świątyń znajdujących się na terenie Beskidu Wyspowego jest kościółek p. w. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Został on zbudowany w latach 80-tych XVIII wieku, zaś podczas jego budowy umiejętnie wykorzystano fragmenty wcześniejszej świątyni.

Interesująca jest sama miejscowość, która dawniej funkcjonowała jako samodzielna wieś, dziś zaś jest jedną z dzielnic pobliskiej Limanowej. Co ciekawe, Łososina Górna jest starsza od Limanowej, zaś pierwsze potwierdzone wzmianki o wsi i działającej tutaj parafii można znaleźć już w źródłach z początków XIV wieku. Ciekawym rozdziałem w dziejach miejscowości jest początek wieku XVI, kiedy to we wsi pojawili się arianie. Przemienili oni miejscowy kościół w swój zbór, zaś w ręce miejscowych katolików wrócił on dopiero w początkach XVII wieku.

W Łososinie jeszcze do niedawna można było podziwiać zabytkowy dwór, który został strawiony przez pożar w 1980 roku. Był to typowy dwór szlachecki, którego początki przypadają na wiek XIX. Dwór ten był niszczony już wcześniej, zaś najpoważniejsze straty przyniósł mu okres rabacji galicyjskiej. Zbuntowani chłopi nie tylko zniszczyli sam dwór, ale i zmusili właściciela majątku do ucieczki. Ostatnimi właścicielami majątku, którzy po I wojnie światowej opuścili rejon Limanowej, byli Pieniążkowie. Opuszczony dwór stał się wpierw siedzibą szkoły rolniczej, a następnie pozostawał opuszczony.

Dziś osoby zainteresowane jego wyglądem mogą ujrzeć rekonstrukcję owej budowli, którą ustawiono na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. W samej Łososinie Górnej jedyną pamiątką po dworze jest park, którego największą ozdoba jest dzisiaj Pomnik Legionistów. Przed tym monumentem, odsłoniętym w 1934 roku, ustawiono dwie armaty. W 2001 roku pomnik ten nabrał jeszcze większego znaczenia, a to za sprawą umieszczenia przy nim urn z ziemią pochodzącą z tak ważnych dla historii Polski miejsc, jak Katyń oraz Monte Cassino.
Najważniejszym zabytkiem Łososiny Górnej jest jednak drewniany kościół Wszystkich Świętych.

W jego wystroju na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny, wykonany w latach 70-tych XIX wieku. Umieszczono w nim pochodzący z XVIII stulecia obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem. Jest on przysłonięty drugim obrazem, na którym nieznany artysta przedstawił scenę adoracji Trójcy Świętej przez Wszystkich Świętych – patronów kościoła. Ciekawie prezentują się również ołtarze boczne utrzymane w stylu rokokowym. Z ciekawszych elementów wystroju wnętrza na uwagę zasługuje XIX-wieczna ambona oraz XVI- wieczna gotycka chrzcielnica. To właśnie ona uważana jest za najcenniejszy element wyposażenia kościoła. Warto przyjrzeć się również malowidłom zdobiącym ściany kościoła. Ta ciekawa polichromia została wykonana w latach 80-tych XIX wieku, zaś w połowie XX stulecia gruntownie ją odnowiono.Zamek Smoleń
Tunis