Polskie Termopile

Strękowa Góra „Polskie Termopile”

Polskie Termopile

Strękowa Góra (Polskie Termopile) koło rzeki Wizny, na wschód od Łomży, to jedno z wyjątkowych miejsc pamięci w Polsce. Upamiętnia bowiem bitwę z kampanii wrześniowej, która odbyła się w dniach 7-10 września między wojskami polskimi, którymi dowodził kapitan Władysław Raginis, a wojskami hitlerowskimi pod dowództwem Heinza Guderiana. Z powodu ogromnej dysproporcji sił na korzyść najeźdźcy (40:1) i jednocześnie bohaterskiego oporu, jaki stawiali polscy żołnierze, miejsce to ochrzczono „Polskimi Termopilami”.

Krótka historia obrony Wizny

W okolicach rzeki Wizny znajdowała się niedokończona, kilkukilometrowa linia fortyfikacji, która stanowiła główny punk oporu stawianego Niemcom. Brakowało jej wentylacji, maskowania, czasami i kopuł pancernych. Linia ciągnęła się na odcinku Wizna – Strękowa Góra. W sumie składało się na nim siedem ciężkich i dwa lekkie żelbetonowe schrony bojowe.

Obronę Wizny wzięli na siebie żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, którymi dowodził kpt. Raginis, instruktor i wykładowca Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Łącznie miał pod sobą 20 oficerów i 700 szeregowców, którzy należeli między innymi do 8 Kompanii Strzeleckiej, 136 Rezerwowej Kompanii Saperów i plutonu artylerii piechoty.

Guderian dysponował w sumie około 40 tys. żołnierzy, z których bezpośrednio w walkach brało udział 2–5 tys. Wchodzili w skład 20 Dywizji Zmotoryzowanej, 3 i 10 Dywizji Pancernej oraz brygady fortecznej „Lötzen”. 10 września 1939 roku, po niemieckim ultimatum, poddane zostały dwa ostatnie schrony w okolicy Strękowej Góry. Kapitan Raginis popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem.

Miejsce pamięci

Na Strękowej Górze, z której rozciąga się piękny widok na dolinę Narwi i Biebrzy, znajduje się krzyż upamiętniający walkę. Jest też tam grób kapitana Raginisa. Powstał w 2001 roku, po zidentyfikowaniu dzięki badaniom DNA znalezionych na górze szczątków. Po identyfikacji pochowano je z wojskowymi honorami. Miejsce pamięci zwiedzać można praktycznie cały rok, za darmo. Obok krzyża i grobowca są też ruiny schronu. Koło nich jest tablica informacyjna.

Ciekawe miejsca w Polsce na weekend

Rokrocznie odbywają się na Strękowej Górze uroczystości i inscenizacje bitwy pod Wizną. Nagrana przez szwedzki metalowy zespół Sabaton piosenka „40:1″, poświęcona jest właśnie temu wydarzeniu historycznemu.

[mapsmarker marker=”89”]