Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – co obejmuje i jak z niej korzystać?

Wyjeżdżając za granicę warto zadbać o kwestię ubezpieczenia zdrowotnego. Na terenie państw z Unii Europejskiej i EFTA, można korzystać z darmowej pomocy medycznej, do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie ona ważna dla wszystkich osób, które podlegają krajowemu ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na co można liczyć w ramach EKUZ i jak korzystać z tej opcji?

Jaki jest zakres obowiązywania EKUZ?

W momencie doznania uszczerbku na zdrowiu w innym kraju, dobrze jest posiadać stosowne ubezpieczenie, które pozwoli poddać się leczeniu, bez ryzyka zapłacenia za to dużych sum pieniędzy. Część osób decyduje się na wykupienie specjalnych polis, natomiast można także skorzystać z EKUZ.

O kartę mogą się starać osoby, które udają się za granicę w różnych okolicznościach – turystycznie, z myślą o pracy czy uczeniu się. Obowiązuje ona na terenie wszystkich państw członkowskich UE, a także krajów należących do EFTA, czyli Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii. Z karty można korzystać pod warunkiem, że jest się ubezpieczonym w NFZ. Gwarantuje ona możliwość skorzystania nieodpłatnie z pomocy medycznej w innym kraju, zgodnie z prawami i obowiązkami, jakie dotyczą obywateli danego państwa.

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) – co obejmuje? W ramach EKUZ można się leczyć tylko w placówkach publicznych i nie wszystkie usługi są darmowe. Wiele zależy tutaj od zakresu świadczonych usług w danym kraju. Zwykle jednak obejmuje to podstawową pomoc w wymuszonych sytuacjach, więc może to dotyczyć leczenia złamań, bólów zęba czy ogólnych dolegliwości, takich jak choćby gorączka, które mogą być wywołane chorobą. Część usług może być jednak płatna lub być jedynie częściowo refundowana. Przy wyjazdach w góry warto pamiętać, że w większości krajów to uczestnicy wypadków są obciążani choćby kosztami akcji ratowniczych czy transportu helikopterem. EKUZ nie obejmuje także transportu medycznego do Polski, który wiąże się z dużymi kosztami.

Jak wyrobić i korzystać z EKUZ?

Do korzystania z tych usług potrzebne jest oczywiście posiadanie samej karty EKUZ, a więc dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnego leczenia. Sam proces wyrabiania karty jest jednak bardzo prosty. Najpierw należy pobrać formularz wniosku i go wypełnić — dostępne są dwa wzory, związane z pobytem o charakterze turystycznym oraz dotyczącym pracy czy nauki za granicą. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, wysłać go pocztą tradycyjną, zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną, przekazać faksem lub korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Karta będzie do odebrania w punkcie NFZ lub na poczcie (jeśli zaznaczy się taką opcję we wniosku). Będąc za granicą i chcąc skorzystać z karty, warto najpierw sprawdzić, czy dana usługa medyczna kwalifikuje się do refundacji. Takie informacje można znaleźć choćby na stronie NFZ. Z myślą o leczeniu trzeba wybrać publiczny ośrodek zdrowia, gdzie w większości przypadków już na etapie rejestracji zajdzie potrzeba okazania EKUZ oraz prawdopodobnie także dokumentu potwierdzającego tożsamość.