Co trzeba wiedzieć o bonie turystycznym

Okres pandemii Covid-19 ciężko doświadczył wszystkich ludzi oraz większość branży na całym świecie. W tym okresie bardzo ucierpiała między innymi branża turystyczna, dlatego trzeba było wymyślić coś co pomoże przetrwać tej branży oraz ulżyć i pomóc wrócić do aktywności wielu rodzinom. W tym celu powstał bon turystyczny. Czym on jest, kto może go otrzymać oraz gdzie można go zrealizować? Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na te pytania, to koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

Czym jest polski bon turystyczny?

Polski bon turystyczny to rodzaj wsparcia dla rodzin oraz firm turystycznych w sytuacji jaką spowodowała pandemia Covid-19. Każda rodzina może skorzystać i dostać świadczenie w formie bonu turystycznego, na każde dziecko do osiemnastego roku życia w wysokości 500 złotych. Dodatkowy bon również w wysokości 500 złotych można uzyskać dla dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Tak więc jeśli Twoja rodzina liczy na przykład troje dzieci do lat osiemnastu, to dostaniesz do wykorzystania trzy bony po pięćset złotych. Bon turystyczny ma formę dokumentu elektronicznego, posiadający 16-cyfrowy numer, który podaje się podczas zakupu usług. Do programu polski bon turystyczny mogą przystąpić firmy prowadzące działalność turystyczną lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bon turystyczny jest wolny od podatku oraz nie  jest wliczany do wysokości Twojego dochodu. Za pomocą polskiego bonu turystycznego możesz opłacić usługi turystyczne lub hotelarskie na rzecz Twojego dziecka, które otrzymało bon. Tak więc za pomocą bonu turystycznego można opłacić pobyt za hotel, camping lub imprezy turystyczne realizowane przez firmy turystyczne lub organizacje pożytku publicznego. Bonem turystycznym natomiast nie opłacisz jedzenia czy innych usług w punkcie turystycznym.

Kto może skorzystać z bonu turystycznego i jak się o niego ubiegać?

Kto wobec tego otrzyma bony turystyczne? Bony turystyczne przeznaczone są dla polskich dzieci ( do osiemnastego roku życia), również tych, których rodzice pracują za granicą. Bon turystyczny otrzymają wszystkie polskie rodziny, które między innymi od 18 lipca 2020 r. miały przyznane prawo do świadczenia wychowawczego lub które między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabyły prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia. Przyznanie bonu następuje automatycznie poprzez Zakład ubezpieczeń Społecznych, dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku w tym urzędzie. Aby pobrać bon turystyczny trzeba posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. To właśnie tam po zalogowaniu aktywujesz bon. Na wykorzystanie bonu za rok 2022 masz czas do końca marca 2023 roku. Płatności za pomocą bonu odbywają się poprzez udostępnienie numeru bonu w celu weryfikacji oraz dokonania płatności za usługę turystyczną w danym miejscu. Otrzymanie bonu turystycznego tak samo jak świadczenia 500 plus nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Ponad to od bonu turystycznego nie odprowadza się też podatku.

Gdzie można zrealizować bon turystyczny

Pomoc w formie polskiego bonu turystycznego dużo daje zwłaszcza wielodzietnym rodzinom, których budżet jest mocno nadwyrężony. Gdzie wobec tego możesz wykorzystać bon turystyczny? Bon turystyczny zrealizujesz w uprawnionych przedsiębiorstwach, które prowadzą usługi hotelarskie lub różne imprezy turystyczne. Listę przedsiębiorstw oraz organizacji, u których możesz zapłacić bonem znajdziesz na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. Tak więc bonem turystycznym możesz opłacić pobyt w hotelu lub pensjonacie, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. Ponad to bonem możesz dokonać płatności za obóz harcerski, rekreacyjny lub sportowy czy kolonie. Trzeba pamiętać, że bonem turystycznym nie można opłacić jedzenia czy innych rzeczy, ale tylko nocleg. Warunkiem realizacji bonu jest obecność w danym miejscu dziecka na które został wystawiony bon. Wynika z tego, że bonem nie można opłacić noclegu na przykład rodziców czy rodzeństwa. Warto wiedzieć również, że bonem można płacić wielokrotnie do momentu wykorzystania wysokości świadczenia znajdującego się na danym bonie. Bonu turystycznego nie można wymienić na gotówkę, co daje gwarancję, że będzie wykorzystany na cel na jaki został wydany. W przypadku jeśli usługa hotelarska przewyższa kwotę bonu, to resztę musisz dopłacić z własnej kieszeni. Trzeba również pamiętać, że bonem turystycznym można płacić za usługi turystyczne tylko na terenie kraju. Podsumowując – bony turystyczne ułatwiły polskim rodzinom oraz przedsiębiorstwom turystycznym funkcjonowanie w czasie pandemii. Bony turystyczne przysługują wszystkim rodzinom posiadającym dzieci, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Bonem turystycznym można zapłacić tylko za nocleg w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bony turystyczne można realizować tylko w przedsiębiorstwach turystycznych i organizacjach pożytku publicznego, które zostały wpisane do odpowiednich rejestrów.

Procedura wyrobienia paszportu – jak przebiega krok po kroku