Projekt Riese

Projekt Riese

Na terenie Polski znajduje się wiele pamiątek po II Wojnie Światowej i działalności hitlerowskich Niemiec. Mimo, że czasy te nie są szczególnie odległe wiele spośród obiektów o których mowa owiana jest tajemnicą. Jedną z najbardziej imponujących hitlerowskich inwestycji na terenie naszego kraju jest bez wątpienia projekt Riese znajdujący się w rejonie Gór Sowich i zamku Książ.

Projekt Riese – powstanie

Riese powstało w latach 1943-1945. Za względu na przegranie wojny przez nazistowskie Niemcy i wycofanie się ich wojsk z Polski projekt nie został dokończony. Jednak rozmiary tego, co udało im się stworzyć zapierają dech w piersiach. Projekt Riese to istne podziemne miasto. Obiekt miał stanowić odpowiedź na nasilające się bombardowania ze strony Aliantów które pod koniec wojny uniemożliwiały już normalne funkcjonowanie III Rzeszy.

Ciekawe miejsca w Polsce na weekend

 tego właśnie powodu większość produkcji broni postanowiono umieścić pod ziemią. Zaczęto drążyć tunele i komory metodą górniczą. W pracach brali między innymi udział więźniowie obozów – pozostałości linii kolejki wąskotorowej to właśnie pamiątka po nich – więźniowie byli z jej pomocą wiezieni na miejsce pracy.

Z ilu kompleksów składa się Riesie

Cały projekt Riese składał się z kilku kompleksów: Książ, Walim-Rzeczka, Jugowice Górne-Jawornik, Włodarz, Głuszyca-Osówka, Soboń, Sokolec-Gontowa, Wielka Sowa i Moszna. Chyba najbardziej imponujące rozmiary ma kompleks Włodarz na który składają się ponad 3 km korytarzy i ok 10700 km2 podziemnych powierzchni użytkowych. Około 1/3 obiektu jest zalana wodą i niedostępna.

Nie wszystkie obiekty składające się na Riese udało się odnaleźć. Kompleks w Mosznie np. pozostaje niesprawdzoną legendą, badacze nadal go szukają. Projekt owiany jest tajemnicą – wiadomo było, że miał służyć przede wszystkim produkcji broni, jednak tak naprawdę nie wiadomo co konkretnie Niemcy zamierzali tu produkować. Według jednej z wersji to właśnie tutaj miała powstać Wunderwaffe, czyli broń z pomocą której Hitler zamierzał przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Na ile ta teoria jest prawdziwa i czym właściwie miała być Wunderwaffe nadal nie wiadomo.

[mapsmarker marker=”58″]Tunis